Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 38
Tập 27, số 8 2017

Thực trạng triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại các Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, 2015- 2016

Current situation in implementing non-communicable disease control and prevention activities among provincial preventive medecine centers in the Northen area, 2015- 2016
Tác giả: Nguyễn Thị Thi Thơ, Tạ Ngọc Hà
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp thu thập thông tin định lượng và định tính được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và khó khăn của 28 Trung tâm Y tế Dự phòng (TTYTDP) tuyến tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc trong việc triển khai hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm (BKLN). Kết quả cho thấy, 14 TTYTDP (50%) đã kế hoạch hoạt động năm. 9 TTYTDP (32%) đã triển khai hoạt động quản lý điều phối và giám sát phòng chống BKLN trên địa bàn ở các mức độ khác nhau. Có 7-10 TTYTDP (25- 35%) đã triển khai đào tạo, hỗ trợ tuyến trước và vận động chính sách địa phương tác động đến chiến lược phòng chống BKLN. 15 TTYTDP (53%) đã triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống yếu tố nguy cơ BKLN. Có 8-9 TTYTDP (28-32%) đã tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm và tư vấn một số BKLN thường gặp. Chỉ một số ít (2-4 trung tâm) thực hiện thống kê, báo cáo BKLN trên địa bàn. Hầu hết các TTYTDP tỉnh, thành phố gặp khó khăn khi triển khai hoạt động phòng chống BKLN, bao gồm: khó khăn về kinh phí (27 trung tâm, chiếm 96,4%), cơ chế chính sách (25 trung tâm, chiếm 89,3%), cơ sở vật chất (24 trung tâm, chiếm 85,7%), nhân lực (19 trung tâm, chiếm 67,9%).
Summary:
The cross-sectional descriptive study with a combination of quantitative and qualitative approaches was conducted to assess current situation and difficulties for management of non communicable diseases (NCDs) in 28 provincial preventive medicine centers (PPMCs) in the North. The results show that 14 centers (50%) had annual work plans, 9 PPMCs (32%) had implemented activities with different levels. 7-10 centers (25-35%) provided training, support and advocacy policy for NCDs prevention campaign, 15 PPMCs (53%) had IEC activities for risk factors. 8-9 PPMCs (28-32%) conducted early screening and counselling for some common NCDs. Only, 2-4 PPMCs implemented NCD surveillance. Most provincial preventive medicine centers got difficulties in implementing NCDs activities, including: financial challenges (27 PPMCs, 96.4%); difficulty of policy frameworks, financial mechanism, inter-agency coordination mechanisms, health insurance for management of NCDs (24 PPMCs, 89.3%); difficulties in terms of facilities (24 PPMCs, 89.3%); human resources and capacity to NCDs management (19 PPMCs, 67.9%).
Từ khóa:
Y tế dự phòng, kiểm soát bệnh không lây nhiễm, khám sàng lọc, yếu tố nguy cơ.
Keywords:
preventive medicine, noncommunicable disease management, screening, risk factors
File nội dung:
o170838.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log