Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 38
Tập 27, số 8 2017

Thực trạng triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại các Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, 2015- 2016

Current situation in implementing non-communicable disease control and prevention activities among provincial preventive medecine centers in the Northen area, 2015- 2016
Tác giả: Nguyễn Thị Thi Thơ, Tạ Ngọc Hà
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp thu thập thông tin định lượng và định tính được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và khó khăn của 28 Trung tâm Y tế Dự phòng (TTYTDP) tuyến tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc trong việc triển khai hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm (BKLN). Kết quả cho thấy, 14 TTYTDP (50%) đã kế hoạch hoạt động năm. 9 TTYTDP (32%) đã triển khai hoạt động quản lý điều phối và giám sát phòng chống BKLN trên địa bàn ở các mức độ khác nhau. Có 7-10 TTYTDP (25- 35%) đã triển khai đào tạo, hỗ trợ tuyến trước và vận động chính sách địa phương tác động đến chiến lược phòng chống BKLN. 15 TTYTDP (53%) đã triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống yếu tố nguy cơ BKLN. Có 8-9 TTYTDP (28-32%) đã tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm và tư vấn một số BKLN thường gặp. Chỉ một số ít (2-4 trung tâm) thực hiện thống kê, báo cáo BKLN trên địa bàn. Hầu hết các TTYTDP tỉnh, thành phố gặp khó khăn khi triển khai hoạt động phòng chống BKLN, bao gồm: khó khăn về kinh phí (27 trung tâm, chiếm 96,4%), cơ chế chính sách (25 trung tâm, chiếm 89,3%), cơ sở vật chất (24 trung tâm, chiếm 85,7%), nhân lực (19 trung tâm, chiếm 67,9%).
Summary:
The cross-sectional descriptive study with a combination of quantitative and qualitative approaches was conducted to assess current situation and difficulties for management of non communicable diseases (NCDs) in 28 provincial preventive medicine centers (PPMCs) in the North. The results show that 14 centers (50%) had annual work plans, 9 PPMCs (32%) had implemented activities with different levels. 7-10 centers (25-35%) provided training, support and advocacy policy for NCDs prevention campaign, 15 PPMCs (53%) had IEC activities for risk factors. 8-9 PPMCs (28-32%) conducted early screening and counselling for some common NCDs. Only, 2-4 PPMCs implemented NCD surveillance. Most provincial preventive medicine centers got difficulties in implementing NCDs activities, including: financial challenges (27 PPMCs, 96.4%); difficulty of policy frameworks, financial mechanism, inter-agency coordination mechanisms, health insurance for management of NCDs (24 PPMCs, 89.3%); difficulties in terms of facilities (24 PPMCs, 89.3%); human resources and capacity to NCDs management (19 PPMCs, 67.9%).
Từ khóa:
Y tế dự phòng, kiểm soát bệnh không lây nhiễm, khám sàng lọc, yếu tố nguy cơ.
Keywords:
preventive medicine, noncommunicable disease management, screening, risk factors
File nội dung:
o170838.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log