Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 442
Tập 27, số 8 2017

Kiến thức - thái độ - nhu cầu về sơ cấp cứu ban đầu của sinh viên Đại học Huế

Knowledge - attitude - demand of first aid training among students at Hue university
Tác giả: Trần Minh Nhật, Hà Văn Anh Bảo, Nguyễn Thị Khánh Linh, Lâm Phan Liên Nhi, Trần Văn Vui, Nguyễn Văn Hòa
Tóm tắt:
Sơ cấp cứu ban đầu (SCCBĐ) là công việc rất quan trọng trong quá trình cứu chữa kịp thời cho người bị nạn. Tuy nhiên, ở Việt Nam, SCCBĐ chưa được quan tâm đúng mức. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu kiến thức, thái độ và nhu cầu được đào tạo về SCCBĐ của sinh viên (SV) Đại học Huế. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và nhu cầu được đào tạo của sinh viên Đại học Huế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 846 sinh viên được chọn ngẫu nhiên đơn từ 4 trên 7 trường thuộc Đại học Huế; sử dụng bộ câu hỏi tự điền để thu thập thông tin, phân tích hồi quy tuyến tính và hồi quy đa biến logistic tìm yếu tố liên quan. Kết quả chỉ ra rằng thái độ là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến kiến thức của sinh viên, trong đó có 49,1% SV đạt kiến thức tốt. Mong muốn được đào tạo SCCBĐ của SV ảnh hưởng lớn nhất đến thái độ của họ, trong đó 59,4% SV có thái độ tốt. Mong muốn của SV được tổ chức hoạt động ngoại khóa về SCCBĐ là yếu tố tác động lớn nhất đến nhu cầu được đào tạo của họ, trong đó, 93,0% SV có nhu cầu được đào tạo SCCBĐ. Nghiên cứu cho thấy SV có kiến thức chung và thái độ đạt về SCCBĐ chưa cao nên SV có nhu cầu được đào tạo để nâng cao kiến thức và thái độ. Do đó, các khóa đào tạo về SCCBĐ cần được tổ chức bởi các trường đại học ở Huế và sau đó là các trường khác ở Việt Nam.
Summary:
First aid (FA) is an essential assistance in treatment for victims timely. In Vietnam, FA is underappreciated and does not have enough awareness from people. This study was to find out the knowledge, attitude and demand of the first aid training of Hue University students. To determine associated factors affecting the knowledge, attitude and demand of the first aid training of Hue University students. A crosssectional study was conducted. Data were taken from 846 students chosen from 4 in total 7 colleges directly under Hue University by Simple Random Sampling method. A structured questionnaire was used to collect data and information. Multivariable linear regression analysis and binary logistic regression analysis were used to find out the related factors. Results showed that 49.1% of students had correct knowledge of FA, 59.4% had the right attitude of FA, 93.0% expressed a demand for FA training courses, 89.6% wanted to have extracurricular activities relating to FA and 61.8% of students desired to have FA training courses as a formal subject in study curriculum. Determining associated factors showed that attitude, the demand for FA training and extracurricular activities relating to FA were 3 factors which had the most significant effect on knowledge, attitude, and training need of students, respectively. The proportion of students having sufficient knowledge and right attitude towards FA was not high, so they need FA training courses to get improvement. Therefore, the training courses should be organized by Universities in Hue and then possibly in the others in Vietnam.
Từ khóa:
Sinh viên; kiến thức; thái độ; nhu cầu đào tạo; sơ cấp cứu ban đầu
Keywords:
students; knowledge; attitude; demand of training; first aid.
File nội dung:
o1708442.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log