Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 330
Tập 27, số 8 2017

Thực trạng ô nhiễm thực phẩm được kiểm nghiệm tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang, 2012-2016

The food contamination situation among food samples tested at Bac Giang preventive medicine center during 2012 - 2016
Tác giả: Dương Thị Hiển, Đặng Thanh Minh, Phạm Thị Duyên, Nguyễn Văn Nguyên
Tóm tắt:
Nhằm đánh giá thực trạng ô nhiễm thực phẩm, nghiên cứu mô tả hồi cứu đã được thực hiện với 4320 mẫu thực phẩm kiểm nghiệm tại khoa Xét nghiệm - Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012- 2016. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ mẫu thực phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh về vi sinh là 19,45%, trong đó tỷ lệ mẫu không đạt do cơ sở tự gửi là 9,28%, do mẫu thanh kiểm tra là 11,9% và do mẫu giám sát là 32,62%. Căn nguyên chính gây ô nhiễm vi sinh là E.coli (18,31%) và Coliforms (14,94%). Nhóm thực phẩm ô nhiễm vi sinh cao là rau, củ quả và sản phẩm chế biến từ rau, củ, quả (43,43%), nhóm thịt và sản phẩm chế biến từ thịt (19,11%) và nhóm sản phẩm giàu tinh bột (12,03%). Tỷ lệ mẫu thực phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh về hóa lý là 3,04%; Căn nguyên chính gây ô nhiễm hóa lý là sử dụng hàn the trong bảo quản thực phẩm (5,48%).
Summary:
The retrospective description study was conducted on 4320 food samples tested at the Bac Giang Preventive Medicine Center during period of 2012-2016. Results showed 19.48% of food samples contaminated with common microbial agentsand 3.04% contaminated with chemicals hygiene indicators. The contamination caused by E.coli was dominant (accounted for 18.31% of samples), and by coliform (14,94%) . The most contaminated product groups were vegetables, fruits and products made from vegetables and fruits (43.43%), followed by group of protein – rich products (19.11%) and starch-rich products (12.03%). The main cause of chemical pollution was the use of borax in food preservation (5.48%).
Từ khóa:
Ô nhiễm thực phẩm, Bắc Giang.
Keywords:
Food contamination, Bac Giang
File nội dung:
o1708330.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log