Thứ tư, 14/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 535
Tập 27, số 8 2017

Đặc điểm các chủng Corynebacterium diphtheriae phân lập được trong các vụ dịch bạch hầu ở miền Trung, Việt Nam, năm 2015 - 2017

Characteristics of Corynebacterium diphtheriae isolates in some outbreaks in the central viet nam from 2015-2017
Tác giả: Lê Thị Thu Thảo, Trần Minh Thế, Lê Thùy Liên, Vĩnh Hà, Viên Quang Mai
Tóm tắt:
Những năm gần đây, bệnh bạch hầu đang tái xuất hiện ở miền Trung với số ca mắc ngày càng cao. Từ 7/2015 - 5/2017, chúng tôi thu thập 93 mẫu dịch ngoáy họng của bệnh nhân và những người tiếp xúc gần trong các vụ dịch bạch hầu ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Phát hiện vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae bằng phương pháp nhuộm soi trưc tiếp, nuôi cấy, phân lập, định danh bằng máy Vitek 2. Xác định các chủng có độc tố bằng phương pháp PCR dựa trên sự hiện diện của gen tox và xác định tính nhạy cảm kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên thạch. Kết quả thu được 10 chủng C. diphtheriae, đều thuộc type sinh học mitis và là chủng có độc tố. Thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh có 100% chủng nhạy cảm với penicillin, cefotaxime, ceftriaxone, erythromycin, gentamycin, clindamycin, vancomycin, imipenem, rifampicin, ciprofloxacin, tetracyclin; 20% chủng nhạy sulfamethoxazole-trimethoprim và 80% kháng sulfamethoxazole-trimethoprim. Kết quả này không những cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà dịch tễ học trong công tác phòng chống dịch mà còn giúp cho bác sĩ lâm sàng lựa chọn kháng sinh hợp lý trong điều trị bạch hầu.
Summary:
In recent years, diphtheria is re-emerging infectious disease in central Viet Nam with increasing cases. From July 2015 to May 2017, we collected 93 throat swab specimens in suspected diphtheria patients and close contacts from outbreaks in Quang Nam, Quang Ngai. Diagnosis was done by direct microscopy, culture, isolation, identification using Vitek 2 compact machine. Detection tox gen in toxigenic strains by PCR and antimicrobial resistance drug by disk diffusion test. There were 10 Corynebacterium diphtheriae biovar mitis strains. All ten isolates were toxigenic strains. Disk diffusion test results revealed that 100% isolates were sensitive to penicillin, cefotaxime, ceftriaxone, erythromycin, gentamycin, clindamycin, vancomycin, imipenem, rifampicin, ciprofloxacin, and tetracyclin. Only 20% isolates were sensitive to sulfamethoxazoletrimethoprim, 80% isolates were resistant to sulfamethoxazole-trimethoprim. This report gave necessary knowledge not only for epidemiologist to prevent outbreak but also for clinical doctor chosing suitable antibiotic to treat diphtheria
Từ khóa:
Corynebacterium diphtheriae, gen tox
Keywords:
Corynebacterium diphtheriae, tox gene.
File nội dung:
o1708535.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log