Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 103
Tập 27, số 8 2017

Chi phí điều trị bệnh nhân đột quỵ năm đầu tiên sau chẩn đoán tại thành phố Huế

Treatment cost of stroke patients in the first year after diagnosis in Hue city
Tác giả: Bùi Thị Mỹ Hạnh, Trần Minh Huân, Nguyễn Thị Đăng Thư, Nguyễn Hoàng Lan
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm ước tính chi phí điều trị bệnh nhân đột quỵ năm đầu tiên sau chẩn đoán tại thành phố Huế và tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí này. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện năm 2016 trên 125 bệnh nhân đột quỵ. Chi phí trong năm đầu tiên được thu thập từ hồ sơ bệnh án và phỏng vấn trực tiếp người bệnh. Các test phi tham số phù hợp được áp dụng để tìm hiểu các yếu tố kinh tế, xã hội và bệnh tật liên quan đến chi phí điều trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng chi phí điều trị là 38.554.301 đồng (SD 30.110.000), trong đó chi phí trực tiếp y học và không y học lần lượt là 25.997.621 đồng (SD 26.650.000), và 7.778.928 đồng (SD 7.140.000), chi phí gián tiếp là 4.777.752 đồng (SD 3.480.791). Chi tiêu hộ gia đình (HGĐ) để điều trị bệnh chiếm tỷ lệ 67,3%, 29,2% và 37,1% trong tổng thu nhập trung bình hàng năm của HGĐ nghèo, cận nghèo và trung bình trở lên. Chi phí điều trị bệnh nhân đột quỵ khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, kinh tế HGĐ (p< 0,05). Vậy chi phí điều trị bệnh nhân đột quỵ trong năm đầu tiên sau chẩn đoán là gánh nặng kinh tế đối với HGĐ, đặc biệt các hộ nghèo.
Summary:
The study was conducted with objectives to estimate the economic cost of stroke patients in the first year after diagnosis in Hue city and to identify factors affecting the cost. A descriptive cross-sectional study was conducted in 2016 in 125 strokes. Information on direct and indirect costs in the first year after the diagnosis was collected from medical records and directly interviewing the patients and their caregivers by structured questionnaires. Appropriate nonparametric tests were used to identify factors affecting the total cost. Average total cost for stroke patients in the first year after diagnosis was 38.554.301 VND (SD 30.110.000) per patient; in which average medical direct cost and non- medical direct cost were 25.997.621 VND (SD 26.650.000); 7.778.928 VND (SD 7.140.000); respectively. Average indirect cost was 4.777.752 VND (SD 3.480.791). Out of pocket expenditure of households for stroke treatment accounted for 67.3%, 29.2% and 37.1% of the annual average total income of the poor, near- poor and normal households, respectively. The total cost of treatment varies significantly between age, gender, occupation, education level, household economics of the patients. In conclusion, treatment cost for stroke patient in the first year after diagnosis is economic burden on their households, especially the poor.
Từ khóa:
Đột quỵ, chi phí kinh tế, thành phố Huế.
Keywords:
stroke, economic cost, Hue city.
File nội dung:
o1708103.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log