Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 436
Tập 27, số 8 2017

Đánh giá chất lượng các nguồn nước sinh hoạt của người dân ở vùng bán sơn địa xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Assess the quality of water living sources of people in Son Thuy commune, Le Thuy district, Quang Binh province
Tác giả: Nguyễn Minh Trí, Hoàng Thị Hồng Nhung
Tóm tắt:
Sơn Thủy là một xã bán sơn địa, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình gồm 2044 hộ và 7237 nhân khẩu nhưng chưa được cung cấp nước sạch, hầu hết đều sử dụng nước sinh hoạt từ giếng, nước mưa hay sử dụng nước từ sông Mỹ Đức chưa qua xử lý nên không đảm bảo vệ sinh. Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, số hộ gia đình được chọn để điều tra được tính theo công thức tính cỡ mẫu ngẫu nhiên đơn: n = Z2 /2 × p(1-p)/d2, trong nghiên cứu này chúng tôi khảo sát thực tế và thu mẫu nước sinh hoạt tại 150 hộ ở xã Sơn Thủy. Kết quả khảo sát về tình hình sử dụng các nguồn nước sinh hoạt tại xã Sơn Thủy cho thấy Cơ cấu sử dụng nước sinh hoạt gồm giếng khơi chiếm tỷ lệ 81,36%, giếng khoan chiếm tỷ lệ 18,64% và hầu hết hàm lượng sắt trong nước giếng cao hơn QCVN 02:2009/BYT nhiều lần, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Khi sử dụng máy lọc nước RO Kangaroo để lọc nước giếng khoan đã cho nguồn nước có hàm lượng sắt là 0,11 mg/L với hiệu suất xử lý đạt 97,0% và đạt QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt.
Summary:
Son Thuy commune is a semi-mountain in Le Thuy district, Quang Binh province with 2044 households and 7237 people but have not clean water supply, most of them use water from wells, rain water or use water from My Duc river is not yet processed so it is not hygienic. By the cross-sectional descriptive study method, the number of households selected for the survey was calculated using the single random sample size formula: n = Z2 a/2 × p(1-p)/d2, in the study we surveyed and collected water samples in 150 households in Son Thuy commune. The survey on the use of domestic water sources in Son Thuy shows that the structure of daily-life water is 81.36%, wells account for 18,64% and most of them The content of iron in well water is higher than that of QCVN 02: 2009/BYT, which is not safe for users. Using Kangaroo RO water purifier to filter well water has an iron content of 0,11 mg/L with a treatment efficiency of 97,0% and QCVN 02: 2009/BYT for water quality.
Từ khóa:
chất lượng nước, nước sinh hoạt, Sơn Thủy, Quảng Bình.
Keywords:
Domestic water, Quang Binh, Son Thuy, Water quality.
File nội dung:
o1708436.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log