Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 88
Tập 27, số 8 2017

Duy trì thói quen hoạt động thể lực làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường týp 2 ở người trưởng thành Việt Nam

Habitual physical activity associated with lower risk of type 2 diabetes in Vietnamese adults
Tác giả: Nguyễn Thành Chung, Ngũ Duy Nghĩa, Nguyễn Thị Thi Thơ, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Thói quen hoạt động thể lực có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 ở người trưởng thành. Tuy nhiên, chưa có nhiều bằng chứng nghiên cứu đề cập đến yếu tố này đối với người Việt Nam. Nghiên cứu này đánh giá mối quan hệ giữa thói quen hoạt động thể lực và nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ týp 2 ở người trưởng thành ở Thành phố Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu gồm 599 người mắc ĐTĐ týp 2 và 599 người không có bệnh này tại Hà Nội, tuổi từ 40 đến 65. Nghiên cứu bệnh chứng dựa vào bệnh viện. Sau khi khử các yếu tố gây nhiễu, thói quen hoạt động thể lực trung bình với mức trên 5 giờ/tuần làm giảm nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ týp 2 xuống 28% so với nhóm hoạt động ít hơn 3 giờ/tuần (OR= 0,72; 95%CI: 0,53-0,98). Thói quen hoạt động thể lực trung bình làm giảm nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ týp 2 ở người trưởng thành Việt Nam.
Summary:
Habitual physical activity was associated with low risk of type 2 diabebetes in adults. However, little evidence was known for Vietnamese adults in the literature. A casecontrol study was conducted to determine the association between habitual physical activity and risk of type 2 diabetes in Vietnamese adults. We recruited 1198 participants including 599 cases (diabetes patients) and 599 control (nondiabetes patients) aged 40 to 65 years in a hospital in Hanoi city. Unconditional logistic regression model was used to determine the association. After controlling counfounding factors, habitual moderate physical activity at more than 5 hours per week was associated with 28% lower risk of type 2 diabetes (OR= 0.72, 95%CI: 0.53-0.98) compared with those who maintained physical activity 3 hours per week or less. Habitual moderate physical activity was associated with lower risk of type 2 diabetes in Vietnamese adults
Từ khóa:
nghiên cứu bệnh chứng, hoạt động thể lực, Việt Nam, nguy cơ, đái tháo đường týp 2.
Keywords:
case-control study, physical activity, Vietnam, risk, type 2 diabetes.
File nội dung:
o170888.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log