Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 472
Tập 27, số 8 2017

Kiến thức và thực hành của chuyên trách kho về bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh tại miền Bắc Việt Nam năm 2017

Knowledge and practice of storekeeper in storing vaccine in cold chain system at the northern region of Vietnam in 2017
Tác giả: Phạm Quang Thái, Nguyễn Văn Dũng, Trần Thị Lan Anh, Lê Kiều Oanh, Lê Hải Đăng, Vũ Hải Hà, Trần Mạnh Tùng, Phạm Văn Khang, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang về thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin, kiến thức và thực hành của cán bộ chuyên trách kho quản lý vắc xin được thực hiện ở tuyến tỉnh, huyện, xã khu vực miền Bắc từ tháng 1-5/2017. Kết quả cho thấy 100% cơ sở được trang bị nhiệt kế cho mỗi tủ lạnh chứa vắc xin. Thiết bị ghi nhiệt độ tự động/1 tủ lạnh chỉ đảm bảo 83,8%. Số đơn vị có tủ hỏng chiếm 25,5%, số lượng tủ hỏng chỉ chiếm 1,5%. 32,7% số tủ lạnh trang bị cho các đơn vị đã có thời gian sử dụng hơn 10 năm. 81,8% cán bộ đã được tập huấn và có chứng chỉ về bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh. Đa số các chuyên trách kho đều có kiến thức tốt tuy nhiên tỷ lệ chuẩn bị bình tích lạnh đúng chỉ là 61,8%. Ghi đúng bảng theo dõi nhiệt độ ở 94,5%. 100% cơ sở các tuyến đảm bảo tất cả vắc xin/dung môi còn hạn sử dụng. Cần có kế hoạch thay thế các tủ lạnh chứa vắc xin hỏng hoặc trên 10 năm, chủ động bổ sung thiết bị bảo quản vắc xin, cũng như tăng cường tập huấn về chuyên môn và ý thức trách nhiệm của chuyên trách kho
Summary:
A cross - sectional descriptive study of the status of cold chain system, knowledge and practice of vaccine storekeeper was conducted at the provincial, district and commune levels in the northern region of Vietnam form Jan. to May in 2017. The results showed that 100% of vaccine refrigerator were equipped with thermometer. The automatic temperature recorder per a refrigerator was reached 83.8%. The number of units with broke down vaccine refrigerator accounted for 25.5%, the number of broke down vaccine refrigerator accounted for only 1.5%. 32.7% of equipped refrigerators had been in use for more than 10 years. 81.8% of storekeeper had been trained and certified for storing vaccine in cold chain. Most storekeepers had good knowledge; however, the correct preparation of ice-pack was only 61.8%. The correct use of temperature monitor sheet was 94.5%. 100% of health facility level ensured that all vaccines/diluent were not out of date. There should be a plan to replace vaccine refrigerator that was broken down, or used for more than 10 years, as well as increase professional traning and sense of responsibility of the storekeeper
Từ khóa:
Hệ thống dây chuyền lạnh, Tiêm chủng mở rộng, Khu vực miền Bắc Việt Nam.
Keywords:
cold chain system, the expanded programme on immunization (EPI), the northern region of Vietnam.
File nội dung:
o1708472.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log