Thứ tư, 14/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 549
Tập 27, số 8 2017

Thiết lập bộ mẫu chuẩn HBV-DNA trong kiểm định các xét nghiệm axit nucleic của vi rút viêm gan B

Establishment of an in-house HBV-DNA standard for validation of nucleic acid testing of Hepatitis B virus
Tác giả: Hoàng Xuân Sử, Lê Thị Bảo Quyên, Đinh Thị Thu Hằng
Tóm tắt:
Các bộ mẫu chuẩn HBV-DNA có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển và đánh giá các xét nghiệm axit nucleic của virus viêm gan B bao gồm cả định lượng và định tính. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thiết lập 2 bộ mẫu chuẩn HBV-DNA nội bộ theo con đường tái tổ hợp. Trình tự gen S đặc hiệu của vi rút viêm gan B (Hepatitis B virus - HBV) kiểu gen B và C được tạo dòng tạo các thể plasmid chứa gen đích. Các bộ mẫu chuẩn HBV-DNA được thiết lập bằng cách pha loãng plasmid từ nồng độ gốc theo hệ số 10 trong nước khử ion, đường chuẩn định lượng được xây dựng, đánh giá các bộ mẫu chuẩn bằng kỹ thuật realtime PCR về độ chính xác, độ ổn định theo thời gian; sử dụng trong định lượng HBV-DNA trên 30 mẫu huyết tương bệnh nhân viêm gan B mạn tính và 30 mẫu huyết tương người khỏe mạnh (HBsAg(-)). Các bộ mẫu chuẩn với dải nồng độ từ 101-109 copies/phản ứng, đường chuẩn tuyến tính với hệ số xác định R2 =0.9981, hiệu quả khuếch đại cao (E=94%). Khi đánh giá trên mẫu lâm sàng, định lượng HBV-DNA bằng bộ mẫu chuẩn nghiên cứu tương đương kit thương mại RealStar® HBV PCR 1.0 (Altona Diagnostics, Đức) khi phân tích bằng phương trình hồi quy tuyến tính và biểu đồ Bland-Altman. Bộ mẫu chuẩn có độ chính xác cao (hệ số biến thiên thấp), độ ổn định trên 6 tháng. Như vậy, bước đầu đã thiết lập thành công các bộ mẫu chuẩn HBV-DNA của 2 kiểu gen B và C, làm tiền đề cho phát triển và kiểm định kit chẩn đoán axit nucleic của HBV ở Việt Nam
Summary:
HBV-DNA reference standards play a crucial role in development and validation of nucleic acid tests of Hepatitis B virus including both quantitative asays and qualitative assays. In this study, we established an in-house HBVDNA standard according to WHO and NIBSC guidelines using a set of plasmids containing a partial S gene of HBV genotype B and C by serial 10-fold dilution of a concentrated stock plasmid solution. Quantitative calibration was constructed and quantification standards were evaluated by an optimal HBV real time PCR for dynamic range, precision, long-term stability. The in-house standards was compared with a commercial assay for quantification of HBVDNA using 30 plasma samples of chronic hepatitis B individuals and 30 plasma samples of health control, who are negative for HBsAg. The dynamic range of standards from 101-109 copies/reaction, the coefficient of correlation is very good (R2 = 0.9971) and high-efficiency (E = 94%). Evaluation of clinical performance showed a good correspondence between HBVDNA levels measured by using the in-house HBV-DNA standards and RealStar® HBV PCR kit 1.0 (Altona Diagnostics, Germany) when analyzed by linear regression and Bland- Altman plot. The in house standards were proved with high accuracy by low coefficient of variation, were stable at -20oC for over 6 months. In conclusion, we successfully established of HBV-DNA standards of genotypes B and C for development and validation of HBV nucleic acid test kits in Vietnam.
Từ khóa:
Bộ mẫu chuẩn, kiểu gen, realtime PCR, vi rút viêm gan B.
Keywords:
Standards, Genotype, realtime PCR, Hepatitis B virus.
File nội dung:
o1708549.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log