Thứ tư, 14/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 385
Tập 27, số 8 2017

Thực trạng triển khai thông tư số 51/2014/TT-BYT của các Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, 2015- 2016

Implementation ituation of Circular No. 51/2014/TT-BYT of provincial preventive health centers in Northern region, 2015 - 2016
Tác giả: Tạ Ngọc Hà, Nguyễn Thị Phương Liên, Lưu Phương Dung, Lê Phương Mai, Nguyễn Tự Quyết, Nguyễn Thị Thi Thơ
Tóm tắt:
Áp dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp giữa định lượng và định tính nhằm mô tả tiến độ và những khó khăn khi triển khai Thông tư số 51/2014/TT-BYT của 28 Trung tâm Y tế Dự phòng (TTYTDP) tuyến tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Kết quả cho thấy đến tháng 5 năm 2016, có 8 trung tâm (28,5%) đã hoàn thiện việc thực hiện Thông tư, 16 trung tâm (57,1%) đang thực hiện và 4 trung tâm (14,2%) đang trong quá trình xây dựng đề án triển khai. Đã có 25 trung tâm (89,2%) có đủ các khoa phòng, 12 trung tâm (42,8%) có phòng khám đa khoa hoặc phòng khám tư vấn, điều trị dự phòng. Về nguyên nhân triển khai chậm Thông tư do thiếu nhân lực (28,5%) và thiếu cơ sở vật chất (28,5%). Về nhiệm vụ chuyên môn, có 89,2% trung tâm gặp khó khăn về cơ chế phối hợp liên ngành, phân cấp quản lý về kiểm soát bệnh không lây nhiễm, 71,4% trung tâm cán bộ chưa được đào tạo, tập huấn chuyên môn về lĩnh vực mới được giao. Còn 60,7% trung tâm còn thiếu hoặc chưa sẵn có trang thiết bị hóa chất, thuốc phòng chống dịch, sinh phẩm xét nghiệm giám sát dịch. Các TTYTDP tỉnh, thành phố đều gặp khó khăn về kinh phí do việc cắt giảm kinh phí từ các chương trình mục tiêu và hạn chế trong viện huy động nguồn lực từ địa phương. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc xây dựng những chiến lược định hướng phát triển cho các đơn vị y tế dự phòng tuyến tỉnh/thành phố trong tương lai.
Summary:
Applying the cross-sectional descriptive research method with a combination of quantitative and qualitative approaches, the study was conducted to describe the progress and difficulties in implementing Circular No. 51/2014 /TT-BYT of 28 provincial preventive medicine center in the Northern region. Research results show that by May 2016, 8 centers have completed the implementation of Circular 51/2014 /TT-BYT, 16 centers and 4 centers under construction. There were 25 centers that have enough departments; 10 centers had polyclinics and consultation clinic. The reason for this delay is due to lack of human resources (28.5%) and lack of facilities (28.5%). In the process of implementation the Circular No. 51/2014 /TTBYT, there 89.2% centers facing difficulties in inter-sectoral coordination mechanism, decentralization of management, 71.4% centers lack of professional staff and training. 60.7% centers lack of chemical equipment, epidemic vaccines, biological epidemiological testing. All provincial preventive medicine centers have been facing budget constraints due to budget cuts from the central government and limited resources mobilized from the locality. The results of the study are used to form the basis for the development strategies of provincial preventive medicine centers in the near future
Từ khóa:
Thông tư 51/2014, Trung tâm Y tế dự phòng, chỉ đạo tuyến.
Keywords:
Circular No. 51/2014/TT-BYT, preventive health, screening and preventive treatment.
File nội dung:
o1708385.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log