Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 565
Tập 27, số 8 2017

Tỷ lệ lưu hành bệnh leptospira và một số yếu tố liên quan tại huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội năm 2015

Leptospirosis sero-prevalence and some related factors at Thanh Tri district, Ha Noi city 2015
Tác giả: Ngũ Duy Nghĩa, Ngô Huy Tú, Phạm Thị Cẩm Hà, Lưu Nguyên Thắng, Phạm Đăng Quân, Lương Minh Hòa, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Thùy Trâm, Hoàng Thị Thu Hà, Nguyễn Trần Hiển, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Chúng tôi tiến hành một nghiên cứu cắt ngang để xác định tỷ lệ người nhiễm leptospira và tìm hiểu một số yếu tố có thể liên quan trong cộng đồng dân cư tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội năm 2015. Tổng số 200 người trong độ tuổi từ 15-60 tại 2 xã huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã được tuyển chọn tham gia vào nghiên cứu. Các thông tin về tuổi, giới, nghề nghiệp, nguồn nước gia đình sử dụng, tình trạng chăn nuôi gia súc,… được thu thập theo phiếu điều tra. Mẫu máu tĩnh mạch được thu thập xét nghiệm tìm kháng thể IgG kháng leptospira bằng kỹ thuật ELISA tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả cho thấy tỷ lệ người có kháng thể kháng leptospira trong cộng đồng là 24%; không có mối liên quan giữa tỷ lệ có kháng thể kháng leptospira với giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, gia đình chăn nuôi gia súc,… Sử dụng phương tiện bảo hộ khi làm việc ngoài đồng ruộng là yếu tố bảo vệ giảm khả năng nhiễm leptospira (OR=0,4; 95% CI 0,18 – 0,89).
Summary:
We conducted a cross sectional study to estimate the seroprevalence of human leptospirosis and some related factors in 2 communities at Thanh Tri district, Ha Noi in 2015. A total of 200 people from 15 to 60 years old at 2 selected communes in Thanh Tri district was enrolled in the study. The data about age, gender, occupation, water sources, status of breeding livestocks… was collected using designated questionnaire. The blood sample was collected and tested to identify leptospira specific IgG with a commercially available enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technique at National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE). The leptospira seroprevalence was found in 48/200 enrolled people (24%). There were no relationships between leptospira infection with age, gender, education, occupation, breeding livestoks…; but using protective personal equipment (PPE) when working in the field was protective factor against leptospirosis infection (Odd ratio = 0.4; 95% CI 0.18 – 0.89). There is a need to study further to identify risk factors of leptospirosis to reduce leptospirosis prevalence in communities
Từ khóa:
Nhiễm leptospira, yếu tố liên quan, Hà Nội
Keywords:
Leptospirosis prevalence, related factors, Hanoi
File nội dung:
o1708565.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log