Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 272
Tập 27, số 8 2017

Một số đặc điểm nhiễm vi rút viêm gan B trong cộng đồng dân cư người lớn tại tỉnh Quảng Bình năm 2016-2017

Some marks of hepatitis B in adult community in Quang Binh province in 2016-2017
Tác giả: Nguyễn Đức Cường, Đỗ Quốc Tiệp, Lê Minh Tiến
Tóm tắt:
Nhiễm vi rút viêm gan B một vấn đề sức khỏe mang tính chất toàn cầu và là một trong những nguyên nhân gây tử vong phổ biến trên thế giới. Nghiên cứu trên 2019 người dân từ 20-60 tuổi đang sinh sống tại 24/159 xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình được chọn theo 2 vùng nông thôn và thành thị. Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp dịch tễ học mô tả cắt ngang có phân tích về tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B (HBsAg) và các yếu tố liên quan. Xét nghiệm tìm kháng nguyên bề mặt HBsAg trong huyết thanh bằng kỷ thuật ELISA. Kết quả cho thấy tỷ lệ HBsAg (+) chung là 11,89%; nhóm tuổi 31-40 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (12,66%). Nam giới có tỷ lệ nhiễm HBsAg (15,99%) cao hơn nữ (9,65%); không có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm theo nghề nghiệp; nhóm có trình độ học vấn không biết chữ và tiểu học có tỷ lệ nhiễm cao. Những người sống ở vùng nông thôn có tỷ lệ HBsAg (+) cao gấp 1,47 lần so với những người sống ở thành thị. Tỷ lệ hiện nhiễm vi rút viêm gan B chiếm tỷ lệ tương đối cao ở Quảng Bình, do đó cần tăng cường tuyên truyền giáo dục cho người dân về phòng bệnh viêm gan B, tăng cường tiêm chủng vắc xin viêm gan B là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh.
Summary:
Hepatitis B has been recognized as the health global issues and one of the major causes of dealth. The research was conducted on 2019 people in group age from 20 to 60 who are living in 24 in 159 communes and wards in Quang Binh province, was selected under two regions, rural area and urban area. The methodology of the research was a crosssectional study, concluding analyzing the prevalence of Hepatitis B situation (HBsAg) and some relative factors. Hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) was found by ELISA test. The result showed that marks of HBsAg was 11.89%, the highest was 12.66% in aged group from 31 to 40, the rate in males(15.99%) was higher than the rate in females(9.65%), there was no diferrence among occupation, the group of illiterate people and primary school had high rate. The rate of hepatitis B in the group in rural area was 1.47 time higher than the group in urban area. The rate of hepatitis B infection was quite high in Quang Binh, so it is important to enhance the education of people about hepatitis B prevention; promoting injection is the most efficient solution
Từ khóa:
HBsAg (+), Viêm gan B, Quảng Bình
Keywords:
HBsAg (+), hepatitis B, Quang Binh
File nội dung:
o1708272.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log