Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 55
Tập 27, số 8 2017

Xu hướng tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch chính ở người dân trên 25 tuổi tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015

Prevalence trend of hypertension and risk factors of cardiovascular disease among people aged 25 and older in Da Nang city between 2011 and 2015
Tác giả: Nguyễn Hóa, Đỗ Ích Thành, Tôn Thất Thạnh
Tóm tắt:
Mô tả xu hướng tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch chính ở người 25 tuổi trở lên tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2011-2015; Xác định mối tương quan giữa huyết áp với các yếu tố nguy cơ tim mạch chính. Người dân từ 25 tuổi trở lên tham gia vào nghiên cứu từ năm 2011-2015. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại cộng đồng trên 20,000 người trưởng thành lứa tuổi ≥ 25. Sử dụng bộ câu hỏi chuẩn hóa theo Viện Tim mạch Việt Nam nhằm đánh giá gánh nặng của các yếu tố nguy cơ (YTNC) tim mạch ở người trưởng thành tại Việt Nam. Từ năm 2011 đến 2015, tỷ lệ tăng huyết áp tâm trương năm 2011 là 10,2% đến năm 2015 tăng lên 20%. Tăng huyết áp tâm thu đơn độc chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng người dân qua các năm. Các YTNC tim mạch chính khá phổ biến trong cộng đồng người trưởng thành ở Đà Nẵng, có sự gia tăng rõ rệt về mức độ các YTNC tim mạch chuyển hóa. Ở những người có từ 2 YTNC chuyển hóa trở lên thì tỷ lệ mắc tăng huyết áp (THA) là trên 50% (với p < 0,001). Có mối tương quan giữa tuổi với huyết áp tâm thu (HATT), huyết áp tâm trương (HATTr) với r lần lượt là (0,33: 0,16), p < 0,001; có sự tương quan thuận giữa BMI và HATT, HATTr với r lần lượt (0,10 : 0,19), p < 0,001. Tỷ lệ tăng HATTr tăng gấp đôi sau 5 năm, tăng HATT đơn độc chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng người dân qua các năm, yếu tố chuyển hóa càng nhiều thì nguy cơ mắc THA càng cao, có mối tương quan giữa THA với tuổi, BMI.
Summary:
The study aims was to investigate the prevalence of hypertension, and the related risk factors of cardiovascular disease. The populationbased survey of 20.000 people aged 25 or older in Da nang city. A standardized questionnaire of Vietnam National Heart Institute was utilized to evaluate the burden of risk of cardiovascular in the adult population. The prevalence of systolic hypertension in 2011 and 2015 was accounted for 10.2% and 20%, respectively. Single systolic hypertension accounts for a high proportion of the population over the years. The major risk of cardiovascular was found more common in this study with significant increasing regarding cardio-metabolism risk. Among those people have 2 or more than 2 cardio-metabolism risk are more likely to increase hypertension about 50% (p<0.001). Out of factors surveyed, age was found significantly correlated with diastolic hypertension (p<0.001; r = 0.16) and systolic hypertension (p<0.001; r =0.33); and Body Mass Index with diastolic hypertension, systolic hypertension there is r in turn (0.10 : 0.19), p<0.001. The prevalence of hypertension have been increased double for 5 years period. Single systolic hypertension accounts for a high proportion of the population over the years. The cardio-metabolism risk are positively associated with increasing risk of high blood pressure. Body mass index, age was strongly correlated with hypertenion.
Từ khóa:
ARV, cải thiện chất lượng điều trị HIV/AIDS
Keywords:
Hypertension, cardiovascular disease, Da Nang.
File nội dung:
o170855.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log