Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 137
Tập 27, số 8 2017

Dự báo nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường týp 2 theo thang điểm Findrisc ở người dân tại thành phố Đà Nẵng

Risk prediction model for type 2 diabetes mellitus using finnish diabetes risk score (findrisc) among adult population in Da Nang city
Tác giả: Đỗ Ích Thành, Trần Hữu Dàng, Tôn Thất Thạnh, Nguyễn Hóa, Nguyễn Ngọc Ánh, Trần Đình Trung
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm dự báo nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 trong 10 năm ở người dân 45 tuổi trở lên tại thành phố Đà Nẵng. Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang trên 1.000 người dân tuổi ≥ 45 được chọn ngẫu nhiên tại thành phố Đà Nẵng, sử dụng thang điểm FINDRISC có điều chỉnh BMI và vòng bụng để dự báo ĐTĐ trong 10 năm. Kết quả phân loại nguy cơ theo thang điểm FINDRISC cho thấy 16,7% số đối tượng có nguy cơ trung bình đến rất cao đối với ĐTĐ týp 2; Dự báo đến năm 2026 tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ týp 2 sẽ tăng thêm 6,0% (4,2% ở nam giới, 6,4% ở nữ giới). Kết quả nghiên cứu cho thấy sự gia tăng nhanh về tỷ lệ đái tháo đường trong 10 năm tới. Cần thiết áp dụng thang điểm FINDRISC sử dụng cho người Châu Á có điều chỉnh để dự báo nguy cơ mắc ĐTĐ cho cộng đồng qua các chương trình sàng lọc.
Summary:
The study was to predict the risk of type 2 diabetes in next 10 years among people with or without pre-diabetes in Da Nang city. A crosssectional descriptive method, over 1,000 people aged 45 years and over were randomly selected in Da Nang city, the FINDRISC score was utilized after adjusted BMI and waist circumference to forecast the incidence of risk of type 2 diabetes in the next 10 years. The FINDRISC risk score showed that 16.7% of the subjects had a very high to moderate risk for type 2 diabetes; It is projected that by 2026 the incidence of type 2 diabetes will increase by 6.0% (4.2% for males, 6.4% for females). The results of the study show a rapid increase in the incidence of diabetes in the next 10 years. It is necessary to apply the adjusted Asian FINDRISC score to predict the risk of diabetes for the community through community screening programs
Từ khóa:
Đái tháo đường týp 2, FINDRISC, Đà Nẵng.
Keywords:
type 2 diabetes, FINDRISC, Danang
File nội dung:
o1708137.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log