Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 541
Tập 27, số 8 2017

Vi khuẩn Escherichia coli và Klebsiella sinh β-lactamase phổ rộng phân lập ở bệnh nhân đến xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang năm 2014

Extended spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella spp. isolated from patients in Pasteur Institute Nha Trang, 2014
Tác giả: Lê Thùy Liên, Trần Minh Thế, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Văn Vinh
Tóm tắt:
Vi khuẩn sinh enzym β-lactamase phổ rộng (Extended Spectrum β-lactamase – ESBL) đang ngày càng phổ biến trong nhiễm khuẩn cộng đồng và bệnh viện làm cho việc điều trị bệnh nhiễm khuẩn trở nên khó khăn và tốn kém. Nghiên cứu mô tả được thực hiện trên các chủng Escherichia coli (E. coli) và Klebsiella spp. phân lập ở 450 bệnh nhân nghi nhiễm trùng đến xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả thu được 53 (11,78%) chủng E. coli và 21 (4,67%) chủng Klebsiella spp. Kết quả thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh cho thấy, 88-90% chủng E. coli đề kháng với kháng sinh nhóm penicillin (ampicillin, piperacillin, ticarcillin) và cotrimoxazol (trimethoprim/ sulfamethoxazol), 100% chủng Klebsiella spp. đề kháng với cotrimoxazol. Tỷ lệ E. coli và Klebsiella spp. sinh ESBL là 35,85% và 9,52%, trong đó 90,48% các chủng sinh ESBL đề kháng với cefotaxime, ceftriaxone và 100% đề kháng với kháng sinh nhóm penicillin. 76,19%.vi khuẩn E. coli và Klebsiella spp. sinh ESBL phân lập được có gen có gen blaCTX-M. Tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL đa kháng từ 8 loại kháng sinh trở lên là 71,43%.
Summary:
The commonality of the extended spectrum β-lactamase (ESBL) - producing bacteria is increasing in community and hospital, so treatment for infectious diseases becomes more difficult and costly. Descriptive study was conducted on Escherichia coli (E. coli) and Klebsiella spp. strains which were isolated from 450 suspected infection patients at Pasteur Institute in Nha Trang. Results obtained with 53 (11.78%) E. coli and 21 (4.67%) Klebsiella spp. strains. The antibiotic susceptibility testing showed that 88-90% of E. coli strains were resistant to penicillins (ampicillin, piperacillin, ticarcillin) and cotrimoxazole (trimethoprim/ sulfamethoxazole), 100% Klebsiella spp. were resistant to cotrimoxazole. Rate of ESBL – producing E. coli and Klebsiella spp. were 35.85% and 9.52%, of which 90.48% of ESBLproducing strains were resistant to cefotaxime, ceftriaxone and 100% were resistant to penicillins. 76.19% of E. coli and Klebsiella spp. strains harbor blaCTX-M gene. 71.43% of ESBL – producing E. coli and Klebsiella spp. were resistant to eight or more kinds of antibiotics.
Từ khóa:
E. coli, Klebsiella spp., β-lactamase phổ rộng.
Keywords:
E. coli, Klebsiella spp., extended spectrum β-lactamase (ESBL).
File nội dung:
o1708541.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log