Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 337
Tập 27, số 8 2017

An toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể khu công nghiệp khu vực miền Trung năm 2015

Food hygiene and safety at canteens in industrial zones of central region, 2015
Tác giả: Nguyễn Văn Đạt, Phan Công Danh, Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Oai, Trần Thị Ánh Hồng, Đỗ Thái Hùng, Viên Quang Mai
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 36 cơ sở bếp ăn tập thể (BATT), 36 người quản lý, nhằm mô tả thực trạng đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), kiến thức, thực hành của người quản lý bếp và các yếu tố liên quan tại BATT khu công nghiệp thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Kết quả cho thấy tỷ lệ BATT đạt chuẩn chung về ATVSTP là 13,9%, trong đó đạt yêu cầu về Hồ sơ pháp lý là 50,0%, vệ sinh cơ sở vật chất là 16,7%, vệ sinh đối với dụng cụ sơ chế, chế biến là 25,0%, vệ sinh nhân viên chế biến đạt 50,0%, vệ sinh thực phẩm là 61,1%. Tỷ lệ người quản lý bếp ăn có kiến thức và thực hành chung đúng về an toàn thực phẩm đạt lần lượt là 52,8% và 55,6%. Có mối liên quan giữa kiến thức chung đúng, loại hình bếp ăn và quy mô bếp ăn với thực hành chung đúng về ATVSTP của người quản lý. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra ATVSTP tại các BATT, đặc biệt là tại các bếp có loại hình tự nấu hoặc quy mô nhỏ (<500 suất/ngày). Biên soạn các tài liệu tập huấn phù hợp với từng loại đối tượng, thành lập các đội tự quản kiểm tra công tác đảm bảo ATVSTP ngay tại các cơ sở
Summary:
A cross-sectional study was conducted on 36 canteens, 36 caterers, which aimed to determine the proportion of canteens attend the food safety and hygiene standards and associated factor in canteens of industrial zones in Quang nam, Quang Ngai, Binh Dinh provinces. The prevalence of canteens attended the condition of food safety (13.9%), in which attended the Legal records (50%), the hygiene standards of facilities (16.7%), the clean kitchen tools (25%), the personal hygiene practices (50%).the proper processed and preserved food (61.1%). The proportions of caterers with right knowledge and practice of food safety account for 52.8% and 55.6%, respectively. There is an association between right knowledge of food safety, the scale of canteens and the types of service and the practice of food safety of caterers. Thus, management agencies need to strengthen inspection of food safety at canteens, especially the canteens belonging to the selforganized cooking type or small in scale (under 500 meals/day). Furthermore, compile training materials suitable for each type of subjects, set up self-management teams to inspect the food safety at the establishment.
Từ khóa:
An toàn vệ sinh thực phẩm, bếp ăn tập thể, khu công nghiệp.
Keywords:
food safety, canteens, industrial zone.
File nội dung:
o1708337.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log