Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 255
Tập 27, số 8 2017

Một số căn nguyên vi rút hô hấp gây nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng ở bệnh nhi dưới 5 tuổi tại Viện Vhi trung ương năm 2016

Respiratory viruses infection caused server acute respiratory infection in children under 5 yeays old admitted national pediatric hospital, 2016
Tác giả: Hoàng Vũ Mai Phương, Lê Thị Thanh, Nguyễn Vũ Sơn, Ứng Thị Hồng Trang, Vương Đức Cường, Phạm Thị Hiền, Trần Thu Hương, Hoàng Thu Hương, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Lê Khánh Hằng
Tóm tắt:
Nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng (SARI) ở bệnh nhân nhi có thể dẫn đến những biến chứng nặng, kéo dài thời gian điều trị, hồi phục của bệnh nhân. Các tác nhân vi rút hô hấp thường được đề cập đến là vi rút hợp bào hô hấp (RSV), vi rút rhino (RV), vi rút á cúm (PIV) và vi rút cúm. Tổng số 429 bệnh phẩm dịch họng và tỵ hầu thu thập từ các bệnh nhân có độ tuổi dưới 5 tại bệnh viện Nhi Trung ương năm 2016 có tỉ lệ dương tính chung với các vi rút hô hấp là 80,9%; vi rút cúm 18%; 76,9% mẫu dương tính với tác nhân vi rút hô hấp khác. Trong số mẫu dương tính với vi rút hô hấp khác: 213 mẫu dương tính với một loại tác nhân (60,7%), 48 trường hợp đồng nhiễm 2 tác nhân (13,6%) và 9 trường hợp đồng nhiễm 3 tác nhân chiếm tỉ lệ 2,7%. RSV và ADV là hai vi rút xuất hiện trong 34/57 (59,6%) và 24/57 (42,1%) các trường hợp đồng nhiễm hai và ba tác nhân. Tỉ lệ nhiễm ít nhất 1 tác nhân vi rút hô hấp giữa hai nhóm tuổi từ 0-24 tháng và từ 25-59 tháng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). RSV và PIV- 3 gây bệnh chủ yếu ở nhóm từ 0-24 tháng tuổi.
Summary:
Severe acute respiratory illness (SARI) among children <5 years of age probably causing severe compication, long term care and recovering of the patient. The common virus pathogens related to SARI are RSV, Rhinovirus (RV), Parainfluenza and Influenza virus. In total, 429 cases of under 5-year old patients in National Pediatric Hospital - Ha Noi - in 2016 were sampled (throat swabs and nasopharynx aspirate) and analyzed. The total positive rate of viruses was 80.9%, influenza virus 18%; 76.9% positive with other respiratory viruses. Among samples positive with other respiratory viruses, 213 samples positive with single agent (60.7%), 48 double viral infection (13.6%) and 9 triple infection (2.7%). RSV and ADV appeared in high frequency in co-infection samples 34/57 (59.6%) and 24/57 (42.1%), respectively. The positive rate of at least one respiratory virus was significantly different between 0-24 months of age and 25 - 59 months of age groups (p<0.05). In 0-24 months of age group, RSV and PIV-3 were the predominant viruses ( <0.05).
Từ khóa:
Nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng, dưới 5 tuổi, vi rút hô hấp.
Keywords:
server acute respiratory infection, under 5 yeays old, respiratory viruses
File nội dung:
o1708255.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log