Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 506
Tập 27, số 8 2017

Đánh giá sự lưu hành của một số vi rút gây viêm đường hô hấp cấp tính ở Khánh Hòa năm 2016

Circulation of some viral pathogens causing acute respiratory infections in Khanh Hoa province, 2016
Tác giả: Trịnh Hoàng Long, Nguyễn Bảo Triệu, Huỳnh Kim Mai, Đoàn Thị Thanh Thủy, Hoàng Thị Ngọc Anh, Trần Thị Như Anh, Viên Quang Mai
Tóm tắt:
Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (VĐHHCT) do căn nguyên vi rút là một trong 10 bệnh truyền nhiễm thường xuyên gây dịch tại Việt Nam. Tổng số 383 mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân nằm viện điều trị với các triệu chứng VĐHHCT được thu thập từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2016 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và được xét nghiệm chẩn đoán bằng kỹ thuật real time RT-PCR. Kết quả cho thấy, tỷ lệ dương tính với tác nhân vi rút hô hấp là 70,23%, trong đó vi rút hô hấp hợp bào RSV chiếm tỷ lệ 17,49%, tiếp đến là vi rút cúm A 16,45% (A/H3 (9,66%), A/H1pdm (6,79%)), vi rút cúm B (12,27%)). Các vi rút hô hấp khác chiếm tỷ lệ lần lượt là Adeno - AdV (10,70%), Rhino – RV (8,36%), Á cúm PIV1 (4,44%), PIV3 (3,92%), Human metapneumo - hMPV (3,66%) và PIV2 (0,26%). Tỷ lệ nhiễm các vi rút hô hấp này có sự thay đổi khác nhau theo các tháng trong năm, tháng 6, 11, 12 là những tháng có sự lưu hành đồng thời nhiều tác nhân vi rút gây bệnh nhất và không có sự khác biệt ở hai giới. Trẻ em, trẻ sơ sinh trong độ tuổi từ 0 – 4 là đối tượng nhiễm chủ yếu các tác nhân vi rút gây VĐHHCT (51,96%) với tác nhân chính là RSV (23,91%) và cúm (23,37%). Nghiên cứu này cũng ghi nhận được 26 trường hợp đồng nhiễm 2 tác nhân vi rút trở lên chiếm tỷ lệ 6,79%.
Summary:
Acute respiratory infections by viral agents is one of ten infectious diseases that frequently cause epidemics in Vietnam. Total 383 specimens from patients hospitalized with symptoms of severe acute respiratory infections collected from March to December 2016 at Khanh Hoa General Hospital and were tested by real time RT-PCR. The results showed that the positive rate for respiratory virus was high (70.23%), in which RSV accounted for the highest rate (17.49%), followed by Influenza A 16.45% (A/H3 (9.66%), A/ H1pdm (6.79%)) and 12.27% influenza B. Other respiratory viruses were AdV (10.70%), RV (8.36%), PIV1 (4.44%), PIV3 (3.92%), hMPV (3.66%) and PIV2 (0.26%). The prevalence of respiratory viruses is various by months and June, November, and December are the most respiratory virus but not different by sexes. Infants aged 0-4 are subjects infected mainly (51.96%) with primary agents such as RSV (23.91%) and influenza (23.37%%). The study detected 26 co-infection cases with two or more virus agents (6.79%).
Từ khóa:
vi rút cúm, vi rút hô hấp, hô hấp cấp tính nặng, tác nhân vi rút hô hấp, Khánh Hòa.
Keywords:
influenza virus, respiratory virus, severe respiratory infection, respiratory virus agent, Khanh Hoa.
File nội dung:
o1708506.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log