Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 429
Tập 27, số 8 2017

Đánh giá thực trạng đào tạo về quản lý chất thải y tế tại các Trường Đại học Y – Dược của Việt Nam năm 2015

Evalution of trainning on medical waste management at universities of medicine and pharmacy in Vietnam, in 2015
Tác giả: Nguyễn Thị Liên Hương, Phan Thị Lý, Vũ Văn Diễn, Lê Thị Hoàn, Trần Văn Long, Tống Vĩnh Phú, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hồng Tú
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả thực trạng nội dung, chương trình đào tạo về quản lý chất thải y tế và nguồn lực tham gia đào tạo quản lý chất thải y tế tại các trường đại học y, dược của Việt Nam. Đồng thời đề xuất xây dựng chương trình và giáo trình đào tạo về quản lý chất thải y tế, lồng ghép đưa nội dung đào tạo về quản lý chất thải y tế vào đào tạo chính thức trong các trường đào tạo y, dược. Nội dung đào tạo có liên quan tới quan lý chất thải y tế phụ thuộc vào chuyên ngành, chủ yếu là các chuyên ngành liên quan đến y tế công cộng, y học dự phòng và điều dưỡng với số lượng cán bộ tham gia giảng dạy nội dung liên quan quản lý chất thải y tế chủ yếu từ Bộ môn/ tổ môn Sức khoẻ môi trường. Nội dung đào tạo chủ yếu về các chủ đề vệ sinh bệnh viện, quản lý/xử lý chất thải rắn và chất thải và môi trường với phương pháp giảng dạy tích cực và phương pháp lượng giá. Nghiên cứu khuyến nghị cần xây dựng nội dung giáo dục về quản lý chất thải y tế thành môn học tự chọn hoặc lồng ghép trong môn học đang đào tạo và nên được áp dụng đào tạo ở tất cả các trường đào tạo y, dược trên toàn quốc.
Summary:
This study was conducted to describe the actual status, training programs on medical waste management and the source of people participate in medical waste management training in medicine & pharmacy universities. Proposing the development of training programs and curricula on medical waste management, integrating training content into formal training in medical & pharmaceutical training schools. The content of training that related to medical waste management depends on the specialty, mainly related to public health, health and nursing the number of staff involved in teaching the related content, mainly from the Department of Environmental Health. The main training content are about hospital sanitation, solid waste and waste and environmental management with positive teaching methods and assessment methods. It is recommended that the content of medical waste management education should be developed into a non-compulsory subject or integrate it in the area of training subject.
Từ khóa:
chất thải y tế, đào tạo về quản lý, đại học Y-Dược.
Keywords:
medical waste management, training programs, universities of medicine and pharmacy.
File nội dung:
o1708429.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log